Dernek,birlik (3335 sayılı Uluslarası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun uyarınca, uluslararası nitelikte birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri) siyasi parti,sendikalar ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleri ile işlemleri yürütmek, Mülki Amirin onayı ile dernek,lokal ve yardım toplama faaliyetlerini denetlemek,mevzuatta verilen diğer görevler ile Kaymakamlık tarafından hizmete ilişkin verilen görevleri yapmak, şeklinde görevleri yerine getirir.
 
Kurum Yetkilisi
 
Şef V.İlhan GÜNDOĞAN 
 
Tel\Faks: 0 266 313 02 02