T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI
 
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ALINAN TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ
 
Kanunun Amacı       : Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
 
Tüketici : Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi.
 
Tüketici İşlemi : Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına yada hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler :Hakem Heyetimize başvuru için uyuşmazlığa konu fatura,fiş,sözleşme,servis raporu, garanti belgesi vs. belgelerin bir dilekçeye bağlanarak teslim edilmesi halinde 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında yasal süresi içerisinde sonuçlandırmaktadır.
 
 
TÜKETİCİ İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI KURUL ÜYELERİ
 
 
 
Başkan                                              Üye                                                 Üye
 
Elif KIVANÇ                                        Levent GÜZEL                 Barbaros Fatih SARAÇOĞLU
Yazı İşleri Müdürü                    Avukat - Baro Temsilcisi         Ticaret Odası Temsilcisi
 
 
 
 
Üye                                                    Üye                                        Raportörler
 
 
Ahmet ÖZTÜRK                   Ufuk UYSAL                                    Emil YAVAŞ
Belediye Temsilcisi                Belediye Temsilcisi                            V.H.K.İ
 
 Nilüfer URAL
    Raportör