Liman Başkanı: Yasin ALDEMİR Liman Başkanı V.
 
Kurum,Kuruluşun Tarihçesi:
 
                Liman Başkanlığımız Genel Bütçeye dahil, 491 sayılı “Denizcilik Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri  hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca, Çanakkale Bölge Müdürlüğüne bağlı, Denizcilik Müsteşarlığının Taşra Teşkilatı olarak faaliyette bulunan idari bir Kamu kuruluşudur.
 
Hizmetin Konusu:
 
                Liman Başkanlığımızca başta 618 sayılı Limanlar Kanunu olmak üzere 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Emniyeti Hakkında Kanun,815 sayılı Kabotaj Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Kıyı Kanununun ilgili maddeleri, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve Ayvalık Liman Yönetmeliği olmak üzere Kurumumuzu ilgilendiren diğer Ulusal ve Uluslar arası anlaşma/sözleşmeler ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik,Genelge  ve Uygulama Talimatları ile belirlenen görevler yerine getirilmektedir.
 
Liman Başkanlığının İdari Hudutları:
 
                Ayvalık Limanı İdari Sınırları güneyde Madra Çayı’nın denize döküldüğü nokta ile kuzeyde Bozburun arasında kalan A)39’10’00” K- 26’46’00” D, B)39’19’30” K – 26’30’36” D, C)39’23’38” K- 26’30’36” D, D)39’26’12” K-26’48’49” D noktalarıyla belirlenen kıyı ve deniz alanıdır.
 
Tel: 0 266 312 11 30
Faks: 0 266 312 16 00
e-posta:ayvalik.liman@udhb.gov.tr