Yapılan İşlemler
 
Kısa Vadeli Sigortalılar Servisi
 
- 4/a - 4/b Geçici İş Göremezlik
- 4/a - 4/B Emzirme Yardımı
- İş kazası
- Analık Ödemeleri
- Adli Vaka Rücu İşlemleri
- 4/a-4/b-4/c Sağlık Aktivasyon/GSS Banko İşlemleri (SPAS harici manuel)
- 60 C-1(G-0 GSS Tescil İşlemleri)
- 60 G-1 (GSS Tescil İşlemleri)
- 60 G-2 (GSS Tescil İşlemleri)
-60 G-3 (GSS Tescil İşlemleri)
 
Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisi
 
- Borcu Yoktur
- İlişiksizlik
- Teminat İadesi
- Prim itirazları
- İPC İtirazları
- Prim Aktarma
- Diğer Servislerden gelen İPC İşlemleri
- Prim İade İşlemleri
- Kayıt Tetkiki (İşverenler-Denetmenler servisinden gelen yazılar)
- Eksik Gün Kontrolü
- Teşvik Kontrolü
- Sigortalı Hizmet Girişi
- Hizmet Aktarma
 
İşyeri Tescil ve E-sigortalama İşlemleri
 
- Müfettiş/Denetmen Rapor İşlemleri
- İşyeri Tescil İşlemleri
- Ruhsatlar
- İhale İşler 90.madde
- E-şifre/Aktivasyon
 
Sigortalı Tescil ve Hizmet Verme Servisi 4/A - 4/B
 
- Borçlanma
- Hizmet İsteme/Dosya İsteme
- Hizmet Bildirme/Dosya Gönderme
- E:17 İhya İşlemleri
- Terk-Yeniden Sigortalılık-İsteğe Bağlı
- Prim Aktarma-Prim İade/kurum kodu değerlendirme
- Tevkifat İşlemleri
- 4/a Tescil İşlemleri
- 4/b Tescil İşlemleri
- SGPD İşlemleri
 
Emeklilik İşlemleri
 
- Yaşlılık Aylığı Talepleri
- Maluliyete Sevk İşlemleri
- Maluliyet Aylığı Talepleri
- Aktif/Pasif Ölüm Aylığı Talepleri
- SGDP
- Yersiz Ödeme İşlemleri
- Yurtdışı Ödeme İşlemleri
- Yurtdışı Yaşlılık Aylığı Talepleri
- İtiraz İşlemleri
 
İletişim Bilgileri 
 
Tel:0 266 331 66 37- 331 66 98 - 331 33 339
Fax: 0 266 331 33 69
Adres: Sahilkent Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:2 AYVALIK
 
Mehmet ÖZKAYA
Müdür