AYVALIK KAYMAKAMLIĞI 
                                       SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
  HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
    1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
1 GIDA NAKDİ YARDIMI 2. Başvuru Dilekçesi   14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
    3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )  
    1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )  
2 GENEL SAĞLIK  2.Başvuru Dilekçesi 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
  SİGORTASI 3.Nufus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)  14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
    4.Araştırma izİn belgesi  
  EŞİ VEFAAT  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )  
  EDENLERE KADINLARA 2.Başvuru Dilekçesi 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
3 DÜZENLİ 3.Nufus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)  14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
  YARDIM 4.Araştırma izİn belgesi  
    1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )  
    2. Başvuru Dilekçesi   30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
4 YAKACAK 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) 14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
  YARDIMLARI  En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara    
    bağlanır.Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,    
    Konya İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının,  
     vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır  
  SOSYAL DESTEK  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
5 YARDIMLARI 2. Başvuru Dilekçesi   14 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için 
   (Bir Defaya Mahsus 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) yapılan başvurularda)
  Para/  Periyodik Naki    
    1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)  
    2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)   
    (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)  
    3. Öğrenci Belgesi 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
  ŞARTLI EĞİTİM  4. Çocukların Kimlik Fotokopisi 14 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan 
6 YARDIMI (ŞNT)   başvurularda)
    Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede    
    olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç  
    14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel     
    Müdürlüğüne gönderilir.  
    1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)  
    2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)   
     (İlk defa başvuruluyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 ŞARTLI SAĞLIK 3. Çocukların Kimlik Fotokopisi 14 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan 
   YARDIMI (ŞNT) Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede  başvurularda)
    olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç   
    14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel  Müdürlüğüne gönderilir.  
  AFET  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )  
8 DESTEKLERİ 2  Başvuru Dilekçesi   7 GÜN
  (Deprem,Yangın,Sel vb.) 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi   
    4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.  
    1. Fayda sahibi başvuru formu  
  PROJE DESTEKLERİ 2. Proje hazırlama formatı 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
9                   (GELİR GETİRİCİ                     3. Proje başvuru formu 14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
  PROJELER)     4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi  
    5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge   
    (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)  
       
       
    1. Fayda sahibi başvuru formu  
    2. Proje hazırlama formatı  
    3. Proje başvuru formu 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
10 PROJE DESTEKLERİ Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından  14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
    en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler   
    değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel  
     Müdürlüğüne gönderilir.  
    1- Fayda sahibinin başvuru formu  
    2- Özür raporu  
   2022 YAŞLILIK AYLIĞI 3- Nufus cüzdanın önlü arkalı fortokopisi  
11  2022 ÖZÜRLÜ AYLIĞI 4- İptal istemi ise feragat belgesi 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
   2022 ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI 5- Araştırma izin belgesi 14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
    6- Varsa Arazinin Ziraat odalasindan değerlemesi  
    7- BAĞ-KUR kaydı varsa SGK'dan gelir durumu tesbit belgesi  
    8- kısıtlı ise haksahibi vasilik belgesi  
    9- Anne baba  boşanmış ise velayet kararı  
    1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
12  MUHTAÇ ASKER AİLESİNE YARDIM 2. Başvuru Dilekçesi   14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
    3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )  
       
    1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
13 MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU  2. Başvuru Dilekçesi   14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
  YARDIMI 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )  
       
    1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 ÖKSÜZ YETİM ÇOCUK YARDIMI 2. Başvuru Dilekçesi   14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
    3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )  
       
       
       
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin 
  herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır.   
       
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
   tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
       
  İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri:  
  İsim Mukaddes GÜNDOĞAN   İsim           :  Namık KEMAL NAZLI
  Unvan : Vakıf Müdürü   Unvan        : Ayvalık  Kaymakamı
  Adres Atatürk Cad.No:171  10400 Ayvalık/Balıkesir    Adres           : Sakarya Mah. Gümrük Cad. 2. Sokak No:44
  Tel. : 3127040
Tel.                :  312 10 40
  Faks : 3122957 Faks               :  312 88 87
  e-Posta :sydvayvalik@hotmail.com e-Posta             : ayvalik-kaymakamligi@hotmail.com